Własność intelektualna

kancelaria prawo autorskiekancelaria prawo autorskie

Świadczenie bezpłatnych porad to jedna z usług, które prowadzi nasza kancelaria. Prawo autorskie jest jedną z dziedzin, w której specjalizują się nasi adwokaci. Jest to obszar zawierający przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca procesów związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów, a także ich ochroną. Podmiotami podlegającymi ochronie z tego tytułu są twórcy oraz ich dzieła muzyczne, filmowe, literackie oraz inne. Przepis ten dotyczy nie tylko obrębu kultury, ale również biznesu i reklamy.

© 2024 www.techroom.pl