Szkolenia dokształcające

kwalifikacyjne kursy zawodowekwalifikacyjne kursy zawodowe

Przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń ukierunkowanych na pozyskanie specjalistycznej wiedzy przydatnej do pracy w konkretnej branży. Organizowane przez nas kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały opracowane z myślą o wąskich wycinkach rynku pracy, których dotyczą. Prowadzimy zajęcia z zakresu administracyjno-usługowego, budowlanego i technicznego, jak również w obszarze turystyki i gastronomii. Zdanie egzaminu kończącego skutkuje uzyskaniem świadectwa potwierdzającego odbyte szkolenie oraz uzyskane kompetencje.

© 2020 www.techroom.pl