Usługi deratyzacji na terenie kraju

OdszczurzanieOdszczurzanie

Każdy przynajmniej raz borykał się z obecnością nieproszonych lokatorów, takich jak gryzonie czy insekty. Od lat oferujemy odszczurzanie, zwalczanie szkodników biegających i latających oraz szeroko pojętą dezynfekcję przestrzeni. Do naszych zadań należy również ochrona roślin. Wrocławska firma powstała po to, by eliminacja problemu była zarówno szybka, skuteczna, ale i nie zagrażała zdrowiu mieszkańców, w tym zwierząt domowych. Stosowane przez nas środki i metody spełniają normy bezpieczeństwa, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

© 2020 www.techroom.pl