Usługi doradcze dla firm spedycyjnych

Doradca ADRDoradca ADR

W ramach współpracy z firmami transportowymi zajmujemy się kontrolowaniem transportu towarów niebezpiecznych. Nasz wykwalifikowany doradca ADR jest zaznajomiony z wymogami prawnymi i wspiera organizację spedycji m.in. materiałów wybuchowych oraz cystern. Dodatkowo zajmujemy się organizacją szkoleń z tego zakresu. Oferujemy także kursy dla kierowców, które pozwalają zdobyć uprawnienia przewozu materiałów wysokiego ryzyka. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym jest ukończenie 21. roku życia.

© 2024 www.techroom.pl