Doradztwo finansowe

Kredyt technologicznyKredyt technologiczny

Był to jeden z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach unijnej perspektywy budżetowej w latach 2007-13. Kredyt technologiczny jest również kontynuowany w latach 2014-20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to inicjatywa skierowana do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają w zanadrzu innowacyjne patenty w postaci prawa własności przemysłowej lub też usługi badawczo-rozwojowej. Firma EDORADCA zajmuje się wsparciem w ubieganiu się o dofinansowanie, a także jego kompleksową obsługą.

© 2019 www.techroom.pl